การแข่งขันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ปีการศึกษา 2559

16425738_1221592421229818_4701446360378618421_n

โรงเรียนอัมพรไพศาลมอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ ได้รับรางวัล และครู ผู้ฝึกสอน จากการแข่งขันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ – ระดับปฐมวัย – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย – กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฎศิลป์ – กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ -กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                   […]

Continue reading


โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

16425962_1220661121322948_1360363285839980913_n

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 เป็นรางวัลระดับประเทศในด้านการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน ถือเป็น “โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ประจำปี 2559 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอัมพรไพศาล มุ่งมั่นที่จะปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้รู้คุณค่า รู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ..      

Continue reading


งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

16296147_10154937022835960_955701370_n

งาน สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 งาน”สิ่งแวดล้อมศึกษา”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และผลการแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี แต่ละประเภทดังนี้… ผลการประกวดการจัดบูธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวเรื่อง “ธ สถิตในหัวใจไทยนิรันดร์” สิ่งแวดล้อม…ตามรอยพ่อ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 _______________________________________________________________ ระดับปฐมวัย ผลการแข่งขันจินตลีลา ระดับชั้นอนุบาล หัวเรื่อง นาฎลีลาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม “ธ สถิตในหัวใจ ไทยนิรันดร์” ผลการแข่งขันทั้งหมด 13 โรงเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับเหรียญทองอันดับ 5 ชั้นอนุบาล 3 /1 1. ด.ญ.ณปภัช เงินหนู 2. […]

Continue reading


ผลการแข่งขันประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายมัธยมศึกษา

15416903_1037167453079591_1067114345_n

ผลการแข่งขันประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายมัธยมศึกษา งานเทิดพระเกียรติ “วัดกรมสมเด็จพระปรมานุชินชิโนรส” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑          

Continue reading


ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 9

15435717_10154762650370960_228737298_n

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 519 คน คะแนนสูงสุด 67 คะแนน   ด.ญ.ปวริศา พุ่มแดง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทำคะแนนได้ 55 คะแนน ได้รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท โรงเรียนมอบให้ 1,000 บาท คุณครูผู้เตรียมความพร้อม คุณครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา โรงเรียนมอบให้ 1,000 บาท      

Continue reading


๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

14633037_1177337878980735_4041297119258910408_n

  ๕  ธันวาคม  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


ทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอัมพรไพศาล

1480410360789

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้ร่วมทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอัมพรไพศาล  เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙      

Continue reading


พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ครบ ๖๐ ปี

15156941_1153592204696507_2032906115235743660_o-1

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ครบ ๖๐ ปี                                                                                           […]

Continue reading