Egat Carbon Footprint Application “สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา”

Egat Carbon Footprint Application “สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา” เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยภายในครัวเรือน รวมไปถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 จากการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

Continue reading


กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 – รอบที่1 เวลา 9.00 -​ 10.00น. นักเรียนชั้น อนุบาล 3 -​ ประถมศึกษาปีที่ 4 – รอบที่2 เวลา 10.00 -​ 12.00 น. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 6 – รอบที่ 3 เวลา 13.00 -​14.00 น. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 2

Continue reading


การสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัมพรไพศาลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 2 ทีม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(บัณฑิตวิทยาลัย) โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร และทั้ง 2 ทีมจะได้เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Continue reading


กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Continue reading


แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ หยุดวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งนักเรียนประจำ และเปิดเรียนเป็นปกติ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading


กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ประจำปี 2561

กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ต้อนรับลูกรักสู่การเป็น “เด็กติดปีก”หรือ “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างน้องพี่นักเรียนประจำร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข

Continue reading


พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน

Continue reading