ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “การงานอาชีพ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 1. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ( 74.4 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 ) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ ซื่อสัตย์ 2. เด็กหญิงฑิฆัมพร นิลเทศ 3. เด็กหญิงศิรินภา กระจ่างศรี ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูมัธณา จันทร์น้อย 2. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 ) 1. นางสาวจุฑามาศ ศิริอรรถ 2. นางสาวธิติมา […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คอมพิวเตอร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3  ( 85.3 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6 ) 1. เด็กหญิงจิดาภา จันลือชัย 2. เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก , 2. ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร 2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ( 85 คะแนน เหรียญทอง […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาต่างประเทศ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ( 83.75 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ) เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก 2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6 เด็กหญิงเวสิยา นัดธีร์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอารีย์ […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ศิลปะ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ( 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 ) เด็กหญิงบุณยานุช ปรีชา ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง 2. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ( 75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 ) เด็กหญิงลลิตภัทร จารุศังข์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์ 3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “สังคมศึกษาฯ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ( 86 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) 1. เด็กหญิงชัญญ์กัลย์ วุ้นเหลี่ยม 2. เด็กหญิงธนิสรา นระโพธิ์ 3. เด็กหญิงนันท์ณภัส เอกปัชชา 4. เด็กหญิงพิชญธิดา แต้มศรี 5. เด็กหญิงไปรยา จันทะนา ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี 2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ( […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “วิทยาศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ( 80.41 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 ) 1. เด็กหญิงกรวรรณ ตั้งธนโชติกุล 2. เด็กหญิงณปุญวรา บุญชูวงศ์ 3. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. นางสาวภัชสิรินท์ ปิ่นมี , 2. นางอุไร สุทธิเสริม 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ( 82 […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คณิตศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  ( 83 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 ) เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ลัดดาแย้ม ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูภายูร ศรีบุญขำ 2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ( 74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 ) 1. เด็กชายกฤษณ์ ฉัตรอุทัย 2. เด็กชายหัสพงศ์ ฟักสุขจิตต์ ครูผู้เตรียมความพร้อม […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาไทย”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ( 88 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ) เด็กหญิงปิยวดี พวงผล ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม 2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 ) เด็กหญิงวิภาณีย์ เพ็ญแสงธนานนท์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง 3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ […]

Continue reading


ชาวอัมพรไพศาลอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นจากเล็กๆ เพื่อโลกที่ดีในวันข้างหน้า

ชาวอัมพรไพศาลอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นจากเล็กๆ เพื่อโลกที่ดีในวันข้างหน้า https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=307285236555938&id=206033430014453

Continue reading