ผู้บริหาร และคณะครู

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัมพรไพศาล ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอัมพรไพศาล

5729104-yearsold

ท่านผู้หญิงยสวดี อัมพรไพศาล

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัมพรไพศาล

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2

นางทิพสุดา  ลัดพลี

ผู้อำนวยการ

img_9763

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

img_9761

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

img_9770

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

img_9768
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

img_9780

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

img_9776

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ นาฏศิลป์

img_9778

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

img_9773

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

img_9764

แผนกปฐมวัย

img_9784

เจ้าหน้าที่หมวดธุรการ-ห้องสมุด