พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ที่มา: https://www.facebook.com/ampornpaisarnlover/posts/929473500441713

Continue reading