รำลึกถึง ครูดีผู้มีพระคุณของพวกเรา ท่านผู้หญิง ยสวดี

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ร่วมรำลึกถึง ครูดีผู้มีพระคุณของพวกเรา ท่านผู้หญิง ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล หรือ ครูใหญ่ หรือ คุณยายหญิงของทุกคนค่ะ

Continue reading


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษด้าน Impromptu Speech

ผลการแข่งขันวิชาการวันการศึกษาเอกชน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษด้าน Impromptu Speech ณ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. ผลการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (สามัญ) ด.ญ.ชนกนันท์ แหล่งสนาม ชั้นประถม 6/2 ได้รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง 2. ผลการแข่งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (สามัญ) ด.ญ.ภารดี ลิมป์วิริยะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูโสภาพรรณ อาจศิริ 3. ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (สามัญ) นางสาวอรปรียา ขันทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผน 2 ได้รางวัลเหรียญทอง ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอุษา อุ่นน้อย ครูศรีสมร ลือเจริญ ครูขวัญใจ บุญยิ่ง

Continue reading


กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3 โดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โรงเรียนที่ประกวดเข้าแข่งมีทั้งหมด 18 โรงเรียน และ นักเรียน โดย ประมาณ 200 กว่า คน ผลรายละเอียดมีดังนี้ 1) ประกวดคัดลายมือ โรงเรียนอัมพรไพศาล น.ส. สุไอดา สุขพลอย และ น.ส. จุฑาภรณ์ ศศิสนธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน 4/1 ได้รางวัลชนะ เลิศ ลำดับที่ 3 2) ประกวดร้องเพลงจีนประกอบการเต้นรีวิว เข้าร่วม 13 โรงเรียน ทีม โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ทีมนักเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล […]

Continue reading