2 ใน 5 นักบินหญิงรุ่นแรกของกองทัพอากาศไทย ได้มาพบปะน้องๆ

ขอขอบคุณศิษย์เก่า เรืออากาศตรีหญิง ชลนิสา สุภาวรรณพงศ์ เรืออากาศโทหญิง กานต์ชนก จรรยารักษ์ 2 ใน 5 นักบินหญิงรุ่นแรกของกองทัพอากาศไทย ได้มาพบปะน้องๆ ให้ข้อคิดต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอนาคตของน้องๆ ที่มา:?https://www.facebook.com/ampornpaisarnlover/posts/1100203233368738  

Continue reading