ทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอัมพรไพศาล

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้ร่วมทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอัมพรไพศาล ?เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙      

Continue reading


พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ครบ ๖๐ ปี

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ครบ ๖๐ ปี                                                                                           […]

Continue reading


กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลทำกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อน้อมถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร                          

Continue reading


กิจกรรม แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรม แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มา : https://www.facebook.com/ampornpaisarnlover/posts/1136825739706487

Continue reading


ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ อุโบสถวัดแคนอก ที่มา: https://www.facebook.com/ampornpaisarnlover/posts/1136909909698070  

Continue reading