โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 เป็นรางวัลระดับประเทศในด้านการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน ถือเป็น “โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ประจำปี 2559 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอัมพรไพศาล มุ่งมั่นที่จะปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้รู้คุณค่า รู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ..      

Continue reading


งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

งาน สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 งาน”สิ่งแวดล้อมศึกษา”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และผลการแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี แต่ละประเภทดังนี้… ผลการประกวดการจัดบูธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวเรื่อง “ธ สถิตในหัวใจไทยนิรันดร์” สิ่งแวดล้อม…ตามรอยพ่อ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 _______________________________________________________________ ระดับปฐมวัย ผลการแข่งขันจินตลีลา ระดับชั้นอนุบาล หัวเรื่อง นาฎลีลาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม “ธ สถิตในหัวใจ ไทยนิรันดร์” ผลการแข่งขันทั้งหมด 13 โรงเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับเหรียญทองอันดับ 5 ชั้นอนุบาล 3 /1 1. ด.ญ.ณปภัช เงินหนู 2. […]

Continue reading