คนเก่งต้อนรับเปิดเทอม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed ?English เพื่อชิงทุนการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 – มัธยมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 – 30 เม.ย.60 รางวัลละ 1,000 บาท 3รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดดังนี้ 1.นางสาวนภสร ? ลูกอินทร์ ม.5 ห้อง 5p4/2 ทำคะแนนได้ ?23,089 คะแนน   2.นางสาวนฤภร ? ลูกอินทร์ ม.5 ห้อง 5p4/1 ทำคะแนนได้ ?18,765 คะแนน   3.นางสาวจิณณพัต ? เคนหล้า ?ม.5 ห้อง 5p1/2 ทำคะแนนได้ ?18,389 คะแนน

Continue reading


กระทรวงศึกษาธิการปรับรูปแบบโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการปรับรูปแบบโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

Continue reading


กิจกรรม “เด็กประจำอัมพรเข้าหอ” ปีการศึกษา2560

“อบอุ่น ปลอดภัย สุขใจเมื่อได้มาอยู่หอพักนักเรียนประจำอัมพรไพศาล” กิจกรรม “เด็กประจำอัมพร” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และทำความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างน้องพี่ และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันในวันแรกที่ได้เข้ามาเป็น “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

Continue reading


กิจกรรม “เปิดบ้านอัมพร” ต้อนรับลูกรักชั้นอนุบาล

กิจกรรม “เปิดบ้านอัมพร” ต้อนรับลูกรักชั้นอนุบาล กับกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างลูกรักกับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เพื่อสร้างความอบอุ่น คุ้นเคย ก่อนมาโรงเรียน วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา ยังส่งลูกรักมา มอบให้ ของเราสิรักษา ดีสุด ใจเฮย ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวีคูณ โดย หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

Continue reading