กิจกรรม “เปิดบ้านอัมพร” ต้อนรับลูกรักชั้นอนุบาล

กิจกรรม “เปิดบ้านอัมพร” ต้อนรับลูกรักชั้นอนุบาล กับกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างลูกรักกับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เพื่อสร้างความอบอุ่น คุ้นเคย ก่อนมาโรงเรียน
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล

พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยังส่งลูกรักมา มอบให้
ของเราสิรักษา ดีสุด ใจเฮย
ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวีคูณ

โดย หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล