กิจกรรม “เด็กประจำอัมพรเข้าหอ” ปีการศึกษา2560

“อบอุ่น ปลอดภัย สุขใจเมื่อได้มาอยู่หอพักนักเรียนประจำอัมพรไพศาล”

กิจกรรม “เด็กประจำอัมพร” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และทำความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างน้องพี่ และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันในวันแรกที่ได้เข้ามาเป็น “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560