หนังสือจากผู้ปกครองถึงโรงเรียนอัมพรไพศาล

ความภาคภูมิใจของผู้ปกครองที่ได้ส่งลูกสาวเข้าเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล