ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมครู และศิษย์อัมพรไพศาล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมครู และศิษย์อัมพรไพศาล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผลงานของหนูน้อย ชั้นอนุบาล 1

ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครูและพี่ๆศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผลงานของหนูน้อย ชั้นอนุบาล 1/1 และ อนุบาล 1/2 ในผลงานชื่อ “ป.ปลา ฮาเฮ” กติการ่วมโหวตมีดังนี้ เข้าในเฟสบุ๊ก Ampornpaisarn school 1.คลิกที่รูปภาพกลุ่มที่ต้องการโหวต แล้วกด Like กด share พร้อมตั้งค่าสาธารณะ 2.กดโหวตได้ไม่จำกัด กี่ภาพก็ได้ 3.ร่วมโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ปิดโหวตเวลา 12.00น. 4.กลุ่มที่มีจำนวนยอด Like มากที่สุด จะได้รับรางวัล 1-2-3 และรางวัลชมเชยตามลำดับ 5.ประกาศผลและรับรางวัลวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 รางวัลที่ 1 ดินสอสีไม้ตราม้า 12 สี คนละ1ชุด รางวัลที่ 2 ชุดเครื่องเขียน คนละ 1 ชุด รางวัลที่ 3 […]

Continue reading


โครงการ Communication & Media for ASEAN Digitalization

คุณครูอัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ และ คุณครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง ในฐานะตัวแทนโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Workshop (Photo & VDO Clips Editing and Produce MOOC & SPOC Introduction Clip) ร่วมกับ ครูจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในการสัมมนา เรื่อง การใช้การสื่อสารและสื่อเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ทันสมัย (Communication & Media for ASEAN Digitalization ) ในวันที่ 20 ? 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดโดย?หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอบรมและฝึกปฏิบัติครูและบุคลากรด้านการสื่อสาร และ ICT ได้มีความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์จากสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวกับการสื่อสาร และสื่อ ICT เพื่อพัฒนาคน พัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ทันสมัยร่วมกัน โดยมี […]

Continue reading


ถวายหนังสือภาษาอังกฤษ แด่ สามเณร จำนวน 333 ชุด

อาจารย์ทิพสุดา ลัดพลี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัมพรไพศาล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมทำบุญถวายหนังสือภาษาอังกฤษของท่านผู้หญิง ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ผู้จัดทำ จำนวน 333 ชุด ถวายแด่สามเณร วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Continue reading


“คุรุ อาจาริเย วันทามิ” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสที่ 15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษา มอบเข็ม ?ประธานนักเรียน และคณะกรรมการ ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ?

Continue reading