“คุรุ อาจาริเย วันทามิ” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสที่ 15 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  • มอบเกียรติบัตร
  • มอบทุนการศึกษา
  • มอบเข็ม ?ประธานนักเรียน และคณะกรรมการ
  • ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

?