โรงเรียนมัธยมที่เก่งที่สุดในประเทศไทย โรงเรียนอัมพรไพศาล ติดลำดับที่ 144

โรงเรียนอัมพรไพศาล ติดลำดับที่ 144 ของประเทศไทย

UniGang เลยขอเสนอข้อมูลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเก่งที่สุดในประเทศไทย วัดผลโดยใช้??ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับมัธถมศึกษาชั้น ปีที่ 6 ?( ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่แบบรายโรงเรียน คือ ปีการศึกษา 58 ?เผยแพร่ ข้อมูล 59 นะครับ ของปี 60 ผมหาไม่ได้ ?) ?โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง แบบเข้าใจง่ายๆคือคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ?ของผลการสอบ O-Net?ทั้ง 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ว่าแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มากน้อยแค่ไหนกันจ้า !!
Read more at http://www.unigang.com/Article/41949#BP15j2ZEeL0UDDaT.99