ประกาศผลการโหวต ผลงานของน้องอนุบาล 1 ในชุด “ป.ปลาฮาเฮ”

? ? ?ขอขอบพระคุณทุกคะแนนโหวตที่มอบให้เป็นกำลังใจน้องๆ อนุบาล1 นะคะ

? ? ? ? ? ?ประกาศผลการโหวต ผลงานของน้องอนุบาล 1 ในชุด “ป.ปลาฮาเฮ” เปิดโหวตเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ปิดโหวตวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผลการโหวตมีดังนี้

รางวัลที่ 1 ยอด 282 Like
ได้แก่ กลุ่มที่ 3 ชั้นอนุบาล 1/1

 

รางวัลที่ 2 ยอด244 Like
ได้แก่ กลุ่มที่ 2 ชั้นอนุบาล 1/1

 

รางวัลที่ 3 ยอด210 Like
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ชั้นอนุบาล 1/1

 

รางวัลชมเชย
ยอด152 Likeได้แก่กลุ่มที่4 ชั้นอนุบาล 1/2

 

รางวัลชมเชย
ยอด127 Likeได้แก่กลุ่มที่6 ?ชั้นอนุบาล 1/2

 

รางวัลชมเชย
ยอด114 Likeได้แก่กลุ่มที่5 ? ชั้นอนุบาล 1/2