โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560

โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560

 

ผลการประกวดมารยาทไทย โรงเรียนอัมพรไพศาล

ได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ประถมต้น ป.1-ป.3

 

 

 

ผลการประกวดมารยาทไทย โรงเรียนอัมพรไพศาล

ได้รับโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้น ประถมปลาย ป.4-ป.6