ผลการแข่งขันว่ายน้ำและเทควันโด

รายการที่ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ BORN TO BE THE STAR วันที่ 23 กรกฏาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนช่างฝีมือทหารดังนี้


ด.ญ.อรวรรณ กาญจนรัตนาเลิศ ป.5/1 ได้รางวัล เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ , เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ , เหรียญทองแดง ท่ากบ

 

ด.ช.กฤติกร โตพันธ์ ป.5/2 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ , เหรียญเงิน ท่ากบ , เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง

 

 

ด.ช.พันเทพ เคสึเกะ ยามาโมโต เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ , เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ , เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง

 

ด.ช.พีรวัส สังสสุวรรณ เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ , เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ , เหรียญทองแดง กรรเชียง

 

ด.ช.ปิยะพล มะเสนา เหรียญทองแดง ท่ากบ , เหรียญทองแดง ท่ากบผลัด

 

รายการที่ 2 การแข่งขันเทควันโด 6 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้

 

 


ด.ญ.ธนกร ศาสตร์ส่องวิทย์ ป.6/1 รองชนะเลิศ อันดับ 1

 

 

ด.ช.กรรภิรมย์ เจริญประกอบ ป.1/1 เหรียญเงิน และ เหรียญทอง