เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจัดฉายภาพยนตร์สารคดี เรื่อง An Inconvenient Truth2

        เนื่องด้วยโรงภาพยนตร์ SFx Cinema เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจัดฉายภาพยนตร์สารคดี เรื่อง An Inconvenient Truth2 เนื้อหาบอกเล่าถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในระยะ 10ปี ที่ยังคงเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าเราใกล้จะถึงเวลาของการปฏิวัติพลังงานอย่างเต็มที่แล้ว กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560ที่ผ่านมา