การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อชิงทุนการศึกษา

การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อชิงทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
1มิ.ย.2560 – 31 ส.ค.2560

รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ
รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 97,641 คะแนน นางสาวนิชา ดิษฐชัมภะ ห้อง ม.4 แผน1
รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 93,006 คะแนน นางสาวชุติมา วงศ์มีแก้ว ห้อง ม.6แผน4/1
รางวัลที่ 3 คะแนนสะสม 84,620 คะแนน ด.ญ.นาฎะ เจียมจิตจรุง ห้อง ป.6/2
รางวัลที่ 4 คะแนนสะสม 81,372 คะแนน ด.ญฉมากสานต์ ชนะศุพภจน์ ห้อง ป.6/2
รางวัลที่ 5 คะแนนสะสม 77,497 คะแนน ด.ญ.ลภัสรดา เสือเดช ห้อง ป.6/3

 

 

รางวัลครูผู้ควบคุมการสอนห้องที่มีคะแนนเฉลี่ยต่อคนสูงสุด 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 14,299 คะแนน ห้อง ป6/2 ครูทิพย์สิริกาน ศรีบุญรอด
รางวัลที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 7,863 คะแนน ห้อง ป.6/3 ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง
รางวัลที่ 3 คะแนนสะสม 7,048 คะแนน ห้อง ม.5แผน3 ครูอุษา อุ่นน้อย

รางวัลครูผู้ควบคุมการสอนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 ครูมุกดา พงษ์งามเกีนรต
รางวัลที่ 2 ครูจารุดุลย์ จุฑะรพ
รางวัลที่ 3 ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ

 

รางวัลครูผู้ควบคุมการสอนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 ครูมุกดา พงษ์งามเกีนรต
รางวัลที่ 2 ครูจารุดุลย์ จุฑะรพ
รางวัลที่ 3 ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ