แจ้งวันหยุด

เนื่องจากวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ยังคงเป็นวันเปิดเรียน เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนการสอนและ เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง ในการรับส่งนักเรียนประจำ โรงเรียนอัมพรไพศาลจึงหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นกรณีพิเศษ 1 วัน และเปิดเรียนตามปกติ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560