ป.2ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560