ป.3ทัศนศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ วู้ดแลนด์เมืองไม้ ตลาดน้ำดอนหวาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ วู้ดแลนด์เมืองไม้ ตลาดน้ำดอนหวาย วันที่ 19 ธันวาคม 2560