ร่วมลดโลกร้อนโดยการติดตั้งแผง เซลล์สุริยะ (Solar cell)

โรงเรียนอัมพรไพศาล ร่วมลดโลกร้อนโดยการติดตั้งแผง เซลล์สุริยะ (Solar cell)