ผลการแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ และการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS)

ผลการแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางด้านการวิชาคณิตศาสตร์
บริษัท ท็อบเทสเซ็นเตอร์ จำกัด
19 กันยายน 2560
ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 1 ของจังหวัด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.ชลทิดา ปิยะธรรมกุล

ผลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS)
บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดคูเคชั่น จำกัด
ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 1 ของจังหวัด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.สุนิภา บูรณะสัมฤทธิ