การสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัมพรไพศาลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 2 ทีม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(บัณฑิตวิทยาลัย) โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร และทั้ง 2 ทีมจะได้เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Continue reading


กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Continue reading


แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ หยุดวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งนักเรียนประจำ และเปิดเรียนเป็นปกติ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading


กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ประจำปี 2561

กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ต้อนรับลูกรักสู่การเป็น “เด็กติดปีก”หรือ “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างน้องพี่นักเรียนประจำร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข

Continue reading


พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน

Continue reading


กำหนดวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 – ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ไป-กลับ) เวลา 9.00 น. – ประชุมนักเรียนประจำใหม่ เวลา 13.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 – นักเรียนประจำเก่าเข้าหอ เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

Continue reading