แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ หยุดวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งนักเรียนประจำ และเปิดเรียนเป็นปกติ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading


กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ประจำปี 2561

กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ต้อนรับลูกรักสู่การเป็น “เด็กติดปีก”หรือ “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างน้องพี่นักเรียนประจำร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข

Continue reading


พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน

Continue reading


กำหนดวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 – ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ไป-กลับ) เวลา 9.00 น. – ประชุมนักเรียนประจำใหม่ เวลา 13.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 – นักเรียนประจำเก่าเข้าหอ เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

Continue reading