กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา