กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
– รอบที่1 เวลา 9.00 -​ 10.00น.
นักเรียนชั้น อนุบาล 3 -​ ประถมศึกษาปีที่ 4
– รอบที่2 เวลา 10.00 -​ 12.00 น.
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 6
– รอบที่ 3 เวลา 13.00 -​14.00 น.
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 2