Egat Carbon Footprint Application “สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา”

Egat Carbon Footprint Application “สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา” เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยภายในครัวเรือน รวมไปถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 จากการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

Continue reading


การประกวด “ La France en défilé. ”

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6 แผน 3 เข้าร่วมการประกวด “ La France en défilé. ” เป็นการประกวดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Popularity รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร และ Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท จากโรงแรมดุสิตธานี   วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6… โพสต์โดย Ampornpaisarn School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน […]

Continue reading