การประกวด “ La France en défilé. ”

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6 แผน 3 เข้าร่วมการประกวด “ La France en défilé. ” เป็นการประกวดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Popularity รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร และ Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท จากโรงแรมดุสิตธานี

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6…

โพสต์โดย Ampornpaisarn School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018