พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรSpeed English เพื่อชิงทุนการศึกษา

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร
การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา
โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561

รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท)
นางสาว นิชา ดิษฐขัมภะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 p.1
ทำคะแนนได้ 70,624 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท)
เด็กหญิง พลอยกมล เคลียพวงพิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/5
ทำคะแนนได้ 68,279 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท)
เด็กชาย วศกร ลี้กุลวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2
ทำคะแนนได้ 65,617 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 4 (1,000 บาท)
เด็กหญิง พรรณศรี ทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1
ทำคะแนนได้ 62,646 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 5 (500 บาท)
เด็กหญิง ณภัทร พรพิจิตรทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/2
ทำคะแนนได้ 49,156 คะแนน

————————————————–

รางวัลครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
ครูขวัญใจ บุญยิ่ง

รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง
ครูทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด

รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
ครูทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด

รางวัลครูผู้ควบคุมห้องเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
ครูทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด

รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง

รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
ครูสาริศา อู่ไทย

 

 

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรการแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English…

โพสต์โดย Ampornpaisarn School เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2018