ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนชั้นม.2

ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนชั้นม.2 ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561