วันสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561

วันสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561