ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก ปิยพงศ์จรัส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ( ได้รับ 3 เหรียญทองแดง + เกียรติบัตร ) ในการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา สังกัด….โรงเรียนอัมพรไพศาล… จากการแข่งขันใน ท่าฟรีไสตล์ 50 เมตร : ท่าผีเสื้อ 50 เมตร :ท่ากรรเชียง 50 เมตร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วย “เบญจาสีติ” ครั้งที่ 25 ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ( เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 ) 2. เด็กหญิงณัฐรดา มากมารศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับ 1 เหรียญเงิน+เกียรติบัตร […]

Continue reading


การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 39 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2561ได้เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จากผู้แทนพระองค์ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

Continue reading


ทัศนศึกษา ป.2 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

13 ธันวาคม 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน โดยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมที่บรรพบุรุษของกองทัพอากาศได้สร้างขึ้นอย่างองอาจกล้าหาญ รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสนุกสนานกับการเล่นผ่านการเรียนรู้ โดยมีคุณครู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทรัตนบราลีทัวร์ดูแลอย่างใกล้ชิด  

Continue reading


ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วังรี รีสอร์ท

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.1 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกการอยาร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

Continue reading


ทัศนศึกษา ป.1 ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์

12 ธันวาคม 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน โดยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เช่น การดูดาว และสนุกสนานกับการเล่นผ่านการเรียนรู้ในฐานต่างๆ โดยมีคุณครู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทรัตนบราลีทัวร์ดูแลอย่างใกล้ชิด    

Continue reading


ทัศนศึกษาม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง

4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม นอกสถานที่  

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “การงานอาชีพ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 1. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ( 74.4 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 ) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ ซื่อสัตย์ 2. เด็กหญิงฑิฆัมพร นิลเทศ 3. เด็กหญิงศิรินภา กระจ่างศรี ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูมัธณา จันทร์น้อย 2. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 ) 1. นางสาวจุฑามาศ ศิริอรรถ 2. นางสาวธิติมา […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คอมพิวเตอร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3  ( 85.3 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6 ) 1. เด็กหญิงจิดาภา จันลือชัย 2. เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก , 2. ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร 2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ( 85 คะแนน เหรียญทอง […]

Continue reading