การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 1 (จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ) ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – 6 )ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 441 คน จำนวน 100 โรงเรียน ซึ่งคะแนนผ่านเข้ารอบชิงเพชรยอดมงกุฎ 81 คะแนน ด.ญ.ปวริศา พุ่มแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ทำคะแนนได้ 76 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก 600 บาท
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรมมา ทางโรงเรียนมอบให้ 600 บาท
และในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาประวัติศาสตร์ รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 11 (จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ราชดำเนิน กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – 6 ) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 478 คน จำนวน 167 โรงเรียน ซึ่งคะแนนผ่านเข้ารอบชิงเพชรยอดมงกุฎ 51 – 62 คะแนน ด.ญ.ปวริศา พุ่มแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ทำคะแนนได้ 43 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 45 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ทางโรงเรียน มอบให้อีก 600 บาท
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรมมา ทางโรงเรียนมอบให้ 600 บาท