ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คอมพิวเตอร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
( 85.3 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6 )
1. เด็กหญิงจิดาภา จันลือชัย
2. เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก , 2. ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
( 85 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงวริษฐา ทรัพย์เย็น
2. เด็กหญิงเบญญาภา บุบผา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูวาทินี จิระพินทุ , 2. ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

3. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
( 89 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6 )
1. เด็กหญิงรัดนาที ทศบุศย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร ธีรนันทพิชิต
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูวาทินี จิระพินทุ , 2. ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

__________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
( 85.75 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี ทิพสน
2. เด็กหญิงวรัทยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง

2. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
( 75.66 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงณิชานันท์ ชนะทะเล
2. เด็กหญิงภัทรพร ศิริ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง

3. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
( 80.6 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 9 )
1. นางสาวกิติยาพร จันทรโอภาส
2. นางสาวฑิติยา ศรีกล่ำ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง