ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “การงานอาชีพ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
( 74.4 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 )
1. เด็กหญิงกวินทิพย์ ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร นิลเทศ
3. เด็กหญิงศิรินภา กระจ่างศรี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูมัธณา จันทร์น้อย

2. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 )
1. นางสาวจุฑามาศ ศิริอรรถ
2. นางสาวธิติมา เซ่งฮวด
3. นางสาวพรอุมา กลัดทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวชิราภรณ์ สายดวง

3. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
( 81.4 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 )
1. นางสาวฐิตาพร จวนเจริญ
2. นางสาวศรัณย์พร ศรีสมศักดิ์
3. นางสาวอชิรญา ห่วงเอื่ยม
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวชิราภรณ์ สายดวง