ทัศนศึกษาม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง

4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
นอกสถานที่