ทัศนศึกษา ป.2 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

13 ธันวาคม 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน โดยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมที่บรรพบุรุษของกองทัพอากาศได้สร้างขึ้นอย่างองอาจกล้าหาญ รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสนุกสนานกับการเล่นผ่านการเรียนรู้ โดยมีคุณครู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทรัตนบราลีทัวร์ดูแลอย่างใกล้ชิด