ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. เด็กหญิงกรกนก ปิยพงศ์จรัส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
( ได้รับ 3 เหรียญทองแดง + เกียรติบัตร ) ในการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา สังกัด….โรงเรียนอัมพรไพศาล…
จากการแข่งขันใน ท่าฟรีไสตล์ 50 เมตร : ท่าผีเสื้อ 50 เมตร :ท่ากรรเชียง 50 เมตร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วย “เบญจาสีติ” ครั้งที่ 25
ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ( เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 )

2. เด็กหญิงณัฐรดา มากมารศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ได้รับ 1 เหรียญเงิน+เกียรติบัตร (ท่ากบ)ในการแข่งขัน ว่ายน้ำชิงถ้วย“เบญจาสีติ”ครั้งที่ 25
ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ( เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 )
คุณครูผู้รับผิดชอบ ครูฐิชาลักษณ์ แต้มบุญเลิศชัย

3. เด็กชายจิรศักดิ์ ขำเล็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
– แข่งขันเมื่อ 8 ธันวาคม 2561 ณ.คอนเวนชั่น ฮอลล์ อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Anniversary 20th Jaran Taekwondo 2018
ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี ต่อสู้ ชาย J + 43 กก.
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ( เหรียญทองแดง + เกียรติบัตร )
– ( แข่งขันเมื่อ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ.ลานกิจกรรมเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ )
“เดอะเซ้นส์ เทควันโดและยูยิตสูแชมป์เปี้ยนชิพ 2018 ”
ประเภทยุวชนชาย 9-10 รุ่น H น้ำหนัก 43 กก.ขึ้นไป KYORUGI
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ( เหรียญเงิน + เกียรติบัตร )
ประเภทยุวชนชาย 10-11 รุ่น H น้ำหนัก 46 กก.ขึ้นไป ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ( เหรียญทองแดง + เกียรติบัตร )
– (แข่งขันเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 ณ.ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา )
“TAEKWONDO & JU-JITSU CHAMPIONSHIP 2018 ”
ประเภทยุวชนชาย 9-10 รุ่น G น้ำหนัก 39 กก.ขึ้นไป KYORUGI
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ( เหรียญเงิน + เกียรติบัตร )