ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้
– ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุพรรณบุรี
– ธรรมสถานถ้ำเขาวง “ชมเรือนไม้สักทอง” จ.อุทัยธานี
– ชมบ้านสะนำ “ที่นี่ลุงชมภู” วิถีชีวิตพรานบ้าน
– ขุมมรดกของแผ่นดิน “ต้นไม้ยักษ์”
– วารีบำบัด ณ แหล่งนี้ธรรมชาติ “น้ำพุร้อนสมอทอง”
– “กิจกรรมการบวชป่า” ร่วมอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่นาน
– ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
– “การทำข้าวหลาม” ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุทัยธานี
– “หุบป่าตาด” (Unseen Thailand) ป่าดึกดำบรรพ์กลางปล่องภูเขา
– ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งโพ
– วัดท่าซุง