ด่วน

เนื่องจากขณะนี้เกิดสภาพอากาศวิกฤต เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งปิดโรงเรียนใน กรุงเทพ และปริมณฑลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 2 วัน และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่ะ

หากท่านผู้ปกครองทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับมีความประสงค์จะรับนักเรียนกลับบ้าน ก็สามารถรับกลับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติวข้อสอบ O-Net ตามปกติค่ะ