การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

ผลการแข่งขันวิชาการวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ปีการศึกษา2561
ณ โรงเรียนดนตรีคีรีบูน จีเนียส มิวสิค วันที่ 9-10กุมภาพันธ์2562

 

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประเภทหญิงเดี่ยว
เด็กหญิง นาถนรี สมุทรเสน ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ1 
คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูบุญเสริมกระจ่างศรี , คุณครูอ้อมจิตร กลัดทอง

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ประเภทหญิงเดี่ยว
เด็กหญิงเมธาพร พิไสยสามนต์เขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูชัญญา พุ่มประดิษฐิ์

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประเภทหญิงเดี่ยว
เด็กหญิงวศินี ควรพจน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูบุญเสริมกระจ่างศรี , คุณครูอ้อมจิตร กลัดทอง

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6และอาชีวะ ประเภทหญิงเดี่ยว
นางสาวณัชชา แซ่เซียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอ้อมจิตร กลัดทอง , คุณครูฉลาม สายดวง