การแข่งขันบรรยายธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการแข่งขันบรรยายธรรม ณ วัดแคนอก อ.เมือง จ.นนทบุรี นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ เพชรสม ม.3/2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได่แก่ นางสาวมนัสนันท์ ทองภูธร ม.4P1 ได้รับเงินรางวัล 400 บาท และนักเรียนทั้ง 2 คน ได้เข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจ.นครปฐม ได้จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ […]

Continue reading


เทควันโดหนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4

เด็กชายจิรศักดิ์ ขำเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล”เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร”จากการแข่งขัน”ในนามโรงเรียนอัมพรไพศาล” เทควันโดหนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ Event Square ชั้น 5 โซน B ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ประเภท ยุวชนชาย 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก.ขึ้นไป คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูฐิชาลักษณ์ แต้มบุญเลิศชัย

Continue reading


ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

หมวดภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ประจำปี2561 โดยมีการจัดสอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย Japan Foundation โดยเรียงตามลำดับความยาก N1 (ยากที่สุด) > N5 ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นางสาวสุพิชชา เอี่ยมเข่ง ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N3 2. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์กุล ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N4 3. นางสาวชุติกาญจน์ อากาศโปร่ง ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N5 4. นางสาวสวรส อ่อนน้อม ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N5 5. นางสาวอภิชญา บัวขาว ม.5แผน5 สอบผ่านระดับ N5 6. นางสาวรวิภา ช่วยชู ม.5แผน5 สอบผ่านระดับ N5

Continue reading