นักเรียนคนเก่งจากอัมพรไพศาล

นางสาวพิมพ์รตา พรอัครรุ่งรัตน์ (เบ้น) อายุ 21 ปี
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัมพรไพศาล รุ่น สุวัฒนา 58
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

น.ส. ปุญญารักษ์ ครุฑพันธุ์ (อิง)
น.ส. ปุญญิศา ครุฑพันธุ์ (เอิง)
น.ส. ปุญญาภา ครุฑพันธุ์ (เอย)
อายุ 15 ปี
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัมพรไพศาลปี 2559

ได้รับการฝึกโขนที่โรงเรียนอัมพรไพศาลและเคยได้รับคัดเลือกแสดงงานพระเมรุ ของ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ณ วัดกู้
หลังจากนั้นจึงได้ร่วมการฝึกหัดเชิดหุ่นละครเล็กกับคณะโจหลุยส์ ในชมรมยุวชนคนรักหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้ร่วมแสดงงานเชิดหุ่นตามเทศกาลต่างๆมากมายมาหลายงาน
และล่าสุดได้ร่วมแสดงการเปิดรายการการประกวด Drag Race Thailand season 2 รอบ Final ของบริษัทกันตนา ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงละครมวยไทยไลฟ์ ออกอากาศทางช่อง Line TV
โดย นางสาวพิมพ์รตาพรอัครรุ่งรัตน์ (เบ้น) ได้รับบทการแสดงเป็น ยักษิณี ชื่อว่า อากาศตะไล ได้รับการถ่ายทอดท่ารำจาก อาจารย์สมศักดิ์ ทัดติ ผู้เชี่ยวชาญโขนยักษ์ และได้รับการฝึกจาก อาจารย์สมชาย กุลเกิด และอาจารย์สุรินทร์ ยังเขียวสดและ น.ส. ปุญญารักษ์ ครุฑพันธุ์ (อิง)
น.ส. ปุญญิศา ครุฑพันธุ์ (เอิง)
น.ส. ปุญญาภา ครุฑพันธุ์ (เอย) ได้รับบทบาท ให้สาธิตท่ารำ และเชิดหุ่นละครเล็ก ตัวหนุมานและนางเบญจกาย ได้รับการฝึกฝนจากคณะหุ่นละครเล็กโจ

หลุยส์ ในชมรมยุวชนคนรักหุ่นละครเล็กโจหลุยส์