กิจกรรม “เปิดบ้านอัมพร”62

กิจกรรม “เปิดบ้านอัมพร”
วันที่16-17 พฤษภาคม 2562
ต้อนรับลูกรักชั้นอนุบาล
สู่บ้านหลังที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างคุณพ่อคุณแม่ คุณครูและลูกรัก อย่างอบอุ่น ..

อนุบาลอัมพรไพศาล
สนุกสนานเบิกบานหรรษา
กิน นอน เรียน เล่น เป็นเวลา
เสริมพัฒนาการเก่งกล้า
ด้วย “มอนเตสซอรี่” เอย..