ผลงานของศิษย์เก่า

น.ส.พิมพ์รตา พรอัครรุ่งรัตน์
น.ส.ภูณัฐชา สวนพรหม
ศิษย์เก่ารุ่นสุวัฒนา58
จบการศึกษาชั้นม.6จากโรงเรียนอัมพรไพศาล
น.ส.ปุญญารักษ์ ครุฑพันธุ์
น.ส.ปุญญิศา ครุฑพันธุ์
น.ส.ปุญญาภา ครุฑพันธุ์
ศิษย์เก่าปี2559 จบการศึกษาชั้นป.6 จากโรงเรียนอัมพรไพศาล

ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ของชมรมยุวชนคนรักหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ณ ท้องสนามหลวง เวทีย่อยฝั่งศาลฎีกา โดยจัดแสดงขึ้นในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพจากงานมหรสพสมโภช ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งจัดขึ้นโดย โดยกระทรวงวัฒนธรรม วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562