แสดงโขนเทิดพระเกียรติ

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ขออนุญาตให้นำนักเรียนชุมนุมโขนหญิงอัมพรไพศาล แสดงโขนเทิดพระเกียรติในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ในตอน”ยกรบ หนุมานชูกล่องดวงใจ พระรามคืนนคร” และจบด้วยรำถวายพระพร ในการแสดงครั้งนี้มีนักแสดง 35คน เป็นศิษย์เก่า 5 คน และปัจจุบัน 25 คน มีนักเรียนโครงการโขนจากมหาจุฬาราชวิทยาลัยซึ่งมีร.รวัดอุดมรังษี และร.ร.ดรุณสิกขาลัย ร่วมแสดงเป็นเสนายักษ์และลิง 5 คน

ฝึกซ้อมการแสดงโดย
อ.สมชาย กุลเกิด
อ.พุทธณกร สุนทรวงษ์

บทประพันธ์ถวายพระพร โดย
อ.ศิริวรรณ คล่องสีมา

ดนตรีและขับร้องโดย
อ.ชัญญา พุ่มประดิษฐ์
อ.คณากร เฟื่องฟู
อ.อ้อมจิตร์ กลัดทอง
อ.บุญเสริม กระจ่างศรี

เพลงประกอบการแสดงตัดต่อโดย
อ.ฉลาม สายดวง

ผู้ช่วยควบคุมการฝึกซ้อม
อ.จิราภรณ์ สุวรรณวนิช
อ.อิสรีย์ ทรัพย์ชูงาม

ผู้ช่วยควบคุมนักแสดง
อ.พรทิพย์ วัฒนศิริเดชา
อ.ชัญญา พุ่มประดิษฐ์
อ.อิสรีย์ ทรัพย์ชูงาม
อ.ศิริพร งามเจริญ

อุปกรณ์ประกอบฉาก อ.ศิริพร งามเจริญ

ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน ให้ความร่วมมือการแสดงโขนในครั้งนี้และทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างสูง ขอบใจนักเรียนที่แสดงทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อม ตั้งแต่ต้นจนจบการแสดง งดงามและได้รับคำชม ขอบคุณทุกท่านค่ะ