จดหมายความประทับใจ จากผู้ปกครองถึงโรงเรียนอัมพรไพศาล

26 ธันวาคม 2562

เรียนคุณครูใหญ่โรงเรียนอัมพรไพศาล

ดิฉัน คล้ายเดือน ควรพจน์  เป็นมารดาของนางสาวธัณย์สิตา เดือนสวัสดิ์(น้องพลอย) จบการศึกษาจากโรงเรียนอัมพรไพศาล(ม.6/2) ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาคณะวิชาวิทยาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดิฉันได้พาลูกสาวมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนอัมพรไพศาล ตั้งแต่ชั้นม. 1 วันที่มาทดสอบ คัดเลือกห้อง น้องสอบคณิตศาสตร์ได้แค่ 6 คะแนนจากเต็ม 40 ยอมรับว่าตกใจมากค่ะ ได้รับคัดเลือกอยู่ห้องลำดับสุดท้ายของชั้นม.1 แต่จากที่เข้าประชุมผู้ปกครองทราบว่าทางโรงเรียนจะเริ่มสอนและปรับระดับ ดูแลนักเรียน จนสามารถเรียนได้ตามหลักสูตรของโรงเรียน  ดิฉันค่อนข้างหนักใจพอสมควร ประกอบกับลูกไม่ชอบโรงเรียนอัมพรไพศาลเท่าที่ควรอ้างว่าโรงเรียนไม่ทันสมัย คุณครูดูโบราณ  อาหารไม่อร่อย เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่เหมือนที่เคยเรียนมา สารพัดข้ออ้างจะมาพูดให้ฟังเกือบทุกวัน ร้องไห้ด้วย ขอให้ย้ายกลับไปเรียนที่เดิมดิฉันเองต้องปลอบใจพูดคุยเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟังเพื่อเป็นเหตุจูงใจต่าง ๆ นานาทุกวันในช่วงแรกๆ และดิฉันได้โทรปรึกษากับครูประจำชั้นว่าน้องมีปัญหาเรื่องใดบ้าง ซึ่งดิฉันได้รับความร่วมมือจากครูเป็นอย่างดีมาก ๆจนความรู้สึกน้องดีขึ้นเริ่มมีเพื่อนใหม่ปรับตัวได้บ้างจนกระทั่งสอบกลางภาคม.1 ครั้งแรก ผลสอบออกมา น้องตก 5 วิชาทางครูประจำชั้นได้ให้ผู้ปกครองเข้าไปพบ พูดคุยช่วยกันหาแนวทางแก้ไข ให้น้องได้มีการพัฒนาด้านการเรียนให้ดีขึ้น ผลสอบปลายภาคเทอม 1 น้องดีขึ้นไม่ตกเลยสักวิชาเดียว จนกระทั่งจบม. 1 น้องได้เลื่อนห้องจากม 1/6 ไปอยู่ม 2/3 และสามารถเลื่อนไปเข้าต่อในระดับมปลายต่อสายอังกฤษ-คณิตศาสตร์ได้ตามต้องการ

ระหว่างเรียนอยู่ระดับม.ปลายตัวน้องเองค่อนข้างติดเพื่อนคุยเก่งติดเล่นการเรียนไม่ค่อยตั้งใจเท่าที่ควรสอบกลางภาคทีไรแม่พี่ลุ้นระทึกทุกครั้งตกบ้างผ่านแบบฉิวเฉียดบ้าง แต่ปลายภาคก็ผ่านไปได้ด้วยดี และทุกครั้งอีกเช่นเคยดิฉันได้ เข้าไปพบครูที่ปรึกษาที่มีการแจ้งมาว่าคะแนนน้องไม่ดี ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลน้องทั้งทางบ้านและทางโรงเรียนต้องร่วมมือช่วยกันเพื่อช่วยแก้ไขให้นักเรียนใส่ใจการเรียนมากกว่าเดิมยิ่งขึ้น แล้วผลการเรียนของน้องก็ผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหาอีก

ดิฉันค่อนข้างกังวลใจมากเพราะน้องจบม. 6 จะต้องไปสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยซึ่งตามความคาดหวังของผู้ปกครองทุก ๆท่านส่วนใหญ่ก็อยากให้เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ค่าเทอมไม่แพงมากนัก และยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอีกด้วยแต่ด้วยระดับเกรดน้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูแล้วน่ากังวลพอควรเลยค่ะแต่ไม่กล้าแสดงออกให้ลูกรู้เกรงว่าจะไปกดดันสภาพจิตใจของน้องเองเท่าที่ดูตอนตัวน้องเองมีความกังวลพอควรและเสียใจที่ตัวเองประมาทไม่ตั้งใจเรียนทำให้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร  ในที่สุดน้องก็สอบติดมหาวิทยาลัยเกษตร ฯได้ตามที่ต้องการ จากการได้รับการศึกษาที่โรงเรียนอัมพรไพศาลตั้งแต่ม.1 -ม.6 ส่งผลให้เห็นชัดเจนดีจนถึงระดับการเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 น้องสอบได้ Top English ในการสอบเก็บคะแนนของฉันเรียนน้องดีใจมากและผลคะแนนตอนเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างดีทำให้ข้ามไปเรียน English 2 โดยไม่ต้องเรียน English 1 เลยค่ะ ช่วงที่น้องอยู่ม.ปลายจะพูดคุยกับแม่บ่อย ๆว่าหนูขอบพระคุณแม่ที่สุด ที่ส่งหนูมาเรียนที่โรงเรียนอัมพรไพศาล หนูรักโรงเรียนนี้มากครูทุกท่านดูแลเอาใจใส่หนูและเพื่อนๆ เหมือนเป็นลูกเป็นหลาน ความรู้ ความอบอุ่น การวางตัว การอยู่ร่วมกันที่นี่เป็นความสุขความทรงจำที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตการเป็นนักเรียนมากจริง ๆ คำพูดที่เคยบ่นว่าตอนแรกเข้าโรงเรียนนี้หนูขอโทษหนูรักคุณครูที่นี่หนูรักโรงเรียนหนูขอบพระคุณจริง ๆ

ดิฉันขอระลึกถึงพระคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัมพรไพศาลขอกราบขอบพระคุณครูใหญ่ครูประจำชั้นของน้องตั้งแต่ ม. 1 ถึงม. 6  ครูมุกดาที่คอยเตือนเรื่องการเรียน ครูศิริวรรณที่จับน้องแยกจากเพื่อนเพราะคุยเก่งให้มานั่งมุมด้านหน้าของห้อง ครูดวงที่แนะแนวทางน้องตลอด ครูยุบลที่คอยทวงการบ้านน้องทำให้น้องต้องรีบทำส่งทุกครั้ง ครูวิรัตน์ที่ช่วยแนะแนวทางการเรียนให้น้องและเพื่อนๆ และขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนจนน้องได้มีความรู้จนประสบความสำเร็จ เบื้องต้นในการเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนตัวดิฉันเองดีใจที่ได้ส่งลูกมาเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนอัมพรไพศาล การเอาใจใส่ของครูยังคงทำให้ดิฉันย้อนไปในวัยเด็กของตัวเอง การเอาใจใส่บวกระบบการศึกษาแบบสมัยก่อนยังคงมีให้เห็นในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งบอกตรง ๆว่าหาได้ยากในยุคนี้แล้วที่ครูจะเอาใจใส่นักเรียนมาก ๆ ขนาดนี้ คุณครูที่นี่จะรู้จักลูกศิษย์ของตัวเองเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบพระรัตนตรัยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ให้ส่งผลดลบันดาลให้คุณครูใหญ่และคุณครูทุกท่านในโรงเรียนอัมพรไพศาลมีความสุขทั้งกายและใจสุขภาพแข็งแรงขอให้ผลบุญจงนำมาให้พานพบแต่สิ่งดี ๆสมหวังทุกประการเทอญ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(คล้ายเดือน ควรพจน์)