ขอขอบคุณศิษย์เก่า คุณสิชล ชวรางกูร

ทางโรงเรียนขอขอบคุณศิษย์เก่า คุณสิชล ชวรางกูร ที่ได้มอบเครื่องเล่น Trampoline ให้กับทางโรงเรียนค่ะ