ตัวแทนคณะครูและนักเรียนมอบกระเช้าผลไม้

   เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี โรงเรียนอัมพรไพศาล ตัวแทนคณะครูและนักเรียนมอบกระเช้าผลไม้ นม และน้ำผลไม้ให้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และร่วมบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด